anvietnam.net
Khám phá bảo tàng y học cổ truyền đầu tiên của Việt Nam
Ý nghĩa của các bảo tàng là gì? Mình nghĩ đó là để lưu giữ và tìm hiểu lịch sử, dạy cho con người ta biết trân quý quá khứ, đồng thời, tìm hiểu lịch sử sẽ tìm hiểu được văn hóa, hay rút ra những bà…