anvietnam.net
Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (7)
Ngày 4: Quy Nhơn (Bình Định) – Hội An (Quảng Nam) Đêm trăng phố cổ Buổi tối hôm đó, sau khi đã gột bỏ mọi bụi đường, rồi giặt giũ quần áo, thì bọn mình bắt đầu đi bộ ra phố cổ. >> Nam Trung b…