anvietnam.net
Một chuyến về rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai (1)
Cả nhóm chụp bên cây tung cổ thụ – Ảnh Lê Quang Đức. “Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm…