anvietnam.net
Ừ thì…
Ừ thì tim đã biết yêu Ừ thì từng thấy buổi chiều tím hoang Ừ thì từng sống mỏi mòn Ừ thì chia cắt méo tròn thương đau Ừ thì cũng đã xa nhau Ừ thì tình sẽ lâu mau nhạt nhòa Ừ thì còn chút xót xa Ừ t…