anvietnam.net
Công viên Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn
Tôi có số hưởng chăng, khi quay lại Sài Gòn sau mấy tháng làm việc ở Phú Quốc, thấy biết bao thay đổi tích cực, như đường xá đỡ kẹt xe hơn nhờ vài chiếc cầu vượt xây cấp tốc đã được đưa vào sử dụng…