anvietnam.net
“Triết lý” bởi An (1)
Bạn nhận thấy gì từ bức ảnh này? (10) Vợ hơn chồng “một cái đầu” không quan trọng. Quan trọng là trái tim của người chồng có đủ rộng để bao dung “cái đầu” kia hay không. (9)…