anvietnam.net
Bay đi bồ công anh
Dù là hoa dại, bồ công anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đẹp thêm cho đời. Tái bút: Mình không chắc hoa màu trắng nhỏ trong ảnh trên có phải là bồ công anh hay không, vì theo tìm hiểu, bồ cô…