anvietnam.net
Dành cho những ai thường đặt phòng khách sạn qua Agoda
Cho tới thời điểm viết bài này, mình chưa bao giờ đặt phòng qua mạng Agoda nói riêng, hay bất kỳ mạng đặt phòng khách sạn trực tiếp (và gián tiếp) nói chung nào, nhưng vì từng làm việc trong bộ phậ…