anvietnam.net
Tuổi hai mươi bảy…
“Một phút dành cho quảng cáo” bạn X.L, người bạn gái cấp III, bằng tuổi mình – hai mươi bảy, nhưng bạn ấy cứ tươi tắn như thế, vui vẻ như thế, thì có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữ…