anvietnam.net
Có một chuyện tình xa như thế (19)
Chương 19: “Tôi nhớ K” >> Có một chuyện tình xa như thế (18) >> Có một chuyện tình xa như thế (17) Vài ngày sau, tôi đã bình tâm trở lại. Tôi gần như quên đi những điều khó hiểu mà tôi …