anvietnam.net
Có một chuyện tình xa như thế (10)
Chương 10: “Min ko chit tal” >> Có một chuyện tình xa như thế (9) >> Có một chuyện tình xa như thế (8) – Thật chứ? – K hỏi. Tôi im lặng. Tôi nghĩ là K hiểu rõ ý muốn của tôi trong câu n…