anvietnam.net
Hành lang lớp
Hành lang lớp một dãy dài thẳng tắp Những giờ chơi rộn rã tiếng cười đùa Tiếng chim chích ríu ran trong kẽ lá Cùng chan hòa nhịp đập với ý thơ Hành lang lớp có hai người lặng lẽ Luôn nhìn về chỉ mộ…