anvietnam.net
Khỏang trống!
Em mang một chút bình yên đến Để gió vườn anh lộng tứ bề Em đi, lòng anh một khoảng trống Lấp đầy trong ấy nỗi si mê.