antoniripollblog.wordpress.com
Bernat de Sarrià (/IV)
Com el matrimoni de Bernat de Sarrià amb Isabel de Cabrera no va tenir descendència l’any 1321 Bernat fa donació del seus estats a l’infant Pere, comte de Ribagorça. Aquesta don…