antologijaol.wordpress.com
О, лаж је силан фактор живота и поезије… / Исидора Секулић
…….. У бечкој Зори, гласнику српске напредне омладине, 1911. године њени дописи се штампају најчешће на уводном месту. Исидора се пита: „Зашто смо месо без крви? Зашто у националн…