antologijaol.wordpress.com
IN FLAGRANTI – ПЛАГИЈАТИ
… … ПРЕДГОВОР Распадом Југославије није попуцала позлата са оклопа лажних величина у Југословенској књижсвности.И пре њеног распада било је професора, критичара. преводилаца ретких усам…