antologijaol.wordpress.com
Света ЛУКИЋ
[ ИЗВЕШТАВАМ ] На околним косама је мрко, сасвим човеколика озбиљност после порођаја и других обављених послова. Као на сваком другом свршетку, стварном, привременом, оном из маште, овде…