antologijaol.wordpress.com
ДЕСИМИР БЛАГОЈЕВИЋ
Б РОДОСЛОВ Ти спаси, спаси све седе власи док ноћ не стиша три невидиша!… Да просањаш тихо, ти уврачај Време : да извезеш сене, неће бити нема; да измолиш доба, нећеш прећи реку : да о…