antimagazine.net
Jack Kerouac – Lud za životom
“Moja krivica, moj neuspeh, ne leže u mojim strastima – već u nedostatku kontrole nad njima.” Jack Kerouac Jack Kerouac – pisac koji, kako sam objašnjava, nikome nije imao šta da ponudi osim sops…