antiikinhistoriajakulttuuri.com
Platonin ja Aristoteleen Erilaiset Naiskuvat
Platonin ja Aristoteleen naiskäsityksiä ei voida sivuuttaa, koska näiden filosofien jälkivaikutus on ollut niin valtava. Erityisesti Aristoteleen näiskäsitys siirtyi lähes sellaisenaan eurooppalais…