anshuchristajacobson.wordpress.com
Jujutsu | How To Get An Armbar From Top Mount | Juji-gatame Training Techniques
BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu ✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦ ——————– Follow Soke Anshu on Facebook! Follow So…