anshuchristajacobson.wordpress.com
Heiho Hidensho | Using The Elements To Your Advantage | Ninjutsu, Bujutsu, Taijutsu, Kobujutsu
BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu ✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦ ——————– Follow Soke Anshu on Facebook! Follow Soke Ansh…