anshuchristajacobson.wordpress.com
Anshu Christa Jacobson – Teppojutsu
TEPPOJUTSU – THE ART OF FIREARMS Photo taken from: Temaezutsu seisaku no koto of the Nakajima-ryu hojutsu kankiroku (taken from Anshu Christa Jacobson private collection) Teppo Jutsu r…