anotherwhiskyformisterbukowski.com
MISS @AOWLEBLOG #228 Ain't no sunshine when she's gone
Ain't no sunshine when she's gone (une chanson de Bill Withers, ce belle homme) I know i know i know i know