anotacionsalmarge.wordpress.com
Emacs
Assaig de bibliografia pràctica Emacs: enllaços Emacs és un dels programes millor documentats de la història. Cal aclarir que, abans de cercar informació en la xarxa, potser ens resultaria més útil…