anotacionsalmarge.wordpress.com
Bibliografia sobre Emacs
En les poc més de tres setmanes que porto amb Emacs, he necessitat consultar una quantitat important de manuals, guies, cursos, introduccions, de les més generals a les més concretes, i m’he …