annikadahlqvist.com
Dags att sätta stopp för slamspridningen
Insändare i UNT, av Lena Jarlöv, Gunnar Lindgren och Lars Odén. Slammet från reningsverken innehåller många miljögifter, men sprids fortfarande på vår åkermark, och förorenar vår mat. …