annikadahlqvist.com
DTP-vaccin associerat med högre totalmortalitet för små barn i låginkomstländer
DTP-vaccin associerat med ökad totalmortatiltet… Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta har visats associerat med högre totalmortalitet (tiodubblar) hos små barn i låginkomstländer. Man t…