annikadahlqvist.com
Är vacciner till nytta?
Pro-vaxers, debunk this. Det är en film med Dr Suzanne Humpfries, som anser att vaccination är en onaturlig företeelse, och att den inte är till nytta för mänskligheten.