annikadahlqvist.com
Njurhälsan dålig i högre ålder
Meddelande från Lunds universitet. Det är en avhandling av Karin Werner. Njurhälsan är så låg bland friska 80-åringar att den hos hälften kan klassas som njursjukdom. Karin tycker att man ska mota …