annikadahlqvist.com
Skolmedicinens största systemfel
Lars Bern skriver om vacciner. Jag håller med honom i mycket.