annikadahlqvist.com
I Läkartidningen om övervikt och magoperationer
I Läkartidningens senaste nummer, 1-2 2018, som jag fick i lådan i morse, finns det flera artiklar om övervikt, fetma, gastric bypass etc. Inte någonstans står något om behandling av övervikt, meta…