annikadahlqvist.com
Statiner stimulerar kärlförkalkning och hjärtsvikt
På tandfonline.com. Man bör inte blint tro på statinindustrins dimridåer.