annikadahlqvist.com
Akut matkris hotar vid krig
SVT.se. Sverige skulle inte klara sig länge vid kris och krig. Om den svenska jordbruksproduktionen, inte minst kött och mjölk, skulle öka, skulle vi klara oss längre. Bränsle, el och foderimport ä…