annikadahlqvist.com
Boten för diabetes 2
Av Jason Fung: Towards a cure – T2D35. Ursprungsmekanismen i t2 diabetes är hyperinsulinemi, för mycket insulin i blodet. Den bästa åtgärden av det är att minska på insulinet. Man kan göra d…