annikadahlqvist.com
Nästan alla effektivitetsstudier av läkemedel var ‘snedbelastade’
I Läkartidningen: Bara 2 av 24 effektivitetsstudier bedömdes bidra med ny kunskap. Läkemedelsindustrin arrangerar studier med beställning att de ska vara fördelaktiga för företagets preparat. &nbsp…