annikadahlqvist.com
Smarta bantningsapostlar
Rössner har skrivit en krönika om smarta bantningsapostlar i Läkartidningen, en föregivet seriös publikation. Han berättar om olika dieter, och avslutar med att skriva: “…Den enda varak…