annikadahlqvist.com
Lägg inte över ansvaret på konsumenterna
Artikel i SVT.se, av Gunnar Rundgren. ”Att lägga huvudansvaret för miljöförstöring på konsumenterna tillskriver oss makt som vi inte har”, skriver Gunnar. Det är marknadsekonomin som har makten, oc…