annikadahlqvist.com
I Läkartidningen om Dödlig psykiatri…
En recension i Läkartidningen av Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse, av Peter C Gøtzsche. Det är bra att boken uppmärksammas. Peter tycker att 98% av psykofarmakaförskrivningen är överf…