annikadahlqvist.com
Samband mellan fysisk aktivitet och längre liv
En studie visar statistiskt samband mellan fysisk aktivitet och längre liv. I titeln står att det är två saker som förlänger livet, men jag hittar bara fysisk aktivitet i artikeln. Motsvarande resu…