annikadahlqvist.com
Övervikt riskfaktor för leversvikt
I Läkartidningen. Leversjukdom är en allt vanligare orsak till död. Tidigare berodde fettlever/skrumplever oftast på alkoholmissbruk. Numera är den mera kopplad till övervikt. Orsaken till övervik…