annikadahlqvist.com
Kolesterol som riskfaktor
I Läkartidningen: Kraftigt sänkta kolesterolnivåer i norra Sverige. Det gäller en ny utvärdering av befolkningsstudien MONICA. Man har funnit att kolesterolnivåerna har sjunkit i norra Sverige, och…