annikadahlqvist.com
Forskningsetiken på KI är en härdsmälta
Karolinska är etikens Tjernobyl, av prof em Bo Risberg. Man kan undra om även andra sektorer av forskning kopplat till Karolinska Institutet är präglade av samma härdsmälta i etikavseende, tex nutr…