annikadahlqvist.com
Vill man att vi kapitulerar inför cancersjukligheten?
Artikel av Lars Bern. Även Mats Lindgren skriver om Hans-Olov Adami: Cancerbluffen. Hans-Olov Adami är alltid aktiv när det gäller att tjäna marknadskrafterna (Big Food och Big Pharma). Han har de…