annikadahlqvist.com
Vetenskapliga partiet
Det kom i kommentar, nr 86, av Martin Gustavsson, en länk till ett parti: Vetenskapliga partiet. Det han skrev om nu var angående VoF. Är detta ett bra parti som vi ska ansluta oss till, eller stöd…