annikadahlqvist.com
Nycklar
Google translate kan vara skojigt ibland. Jag sökte på Ancel Keys på Google och tryckte på translate på den engelska artikeln. När sedan Keys omtalades blev det översatt med Nycklar.