annikadahlqvist.com
Hierarkin, girigheten och världens undergång
Professor Görans krönika: Hierarkin, Girigheten och världens undergång Jag har nu, i takt med mina filosofistudier, mer börjat tänka i hierarkiska nivåer när det gäller det vi kallar kunskap och in…