annikadahlqvist.com
Svenskt ekologiskt naturbeteskött rödmärkt av SLU
Sveriges LantbruksUniversitet SLU, har gjort en köttguide till ledning för konsumenterna. Där har de rödmärkt svenskt ekologiskt naturbeteskött ur klimatsynpunkt. Ekologiska naturbetande djur måste…