annikadahlqvist.com
Synpunkter välkomnas till nya förslaget till NNR
På SLV:s hemsida står nu att synpunkter välkomnas på förslaget till delar av nya Nordiska NäringsRekommendationer. Ja, det är inte enkelt att som lekman ha synpunkter på förarbetena till nya NNR. M…