annikadahlqvist.com
Lyckat test med lågkolhydratkost i Kuwait
Diabetes.doc refererar en studie på lågkolhydratkost i Kuwait. Som vanligt utföll lågkolhydratkosten bättre än lågfett-lågkalori. Alla parametrar blev bättre.